Bewind & Executele

Wij verzorgen uw nalatenschap zoals u het wenst

In de rol van bewindvoerder beschermen wij vermogen. Uw eigen vermogen of dat van uw naasten. Onze benoeming tot bewindvoerder vindt dan plaats via de kantonrechter. Maar ook beschermen wij graag het vermogen dat u nalaat aan een erfgenaam, waarbij wij over het betreffende erfdeel door u tot bewindvoerder worden benoemd in uw testament. Tevens voeren wij graag het bewind over vermogen dat u bij leven schenkt. Bescherming van deze vermogens door ons als bewindvoerder omdat u, een naaste, een erfgenaam of degene aan wie u schenkt de verantwoordelijkheid en zorg over dit vermogen niet (langer) zelf kan of wil dragen.

In de rol van executeur verzorgen wij de afwikkeling van uw nalatenschap conform uw wensen. Wij zijn de neutrale professional die in overleg met uw erfgenamen voor een zorgvuldige uitvoering zorgdraagt. De benoeming in uw testament van ons tot executeur kan bijvoorbeeld uitkomst bieden als u geen familie meer heeft of als u uw naasten niet met de afwikkeling wilt of kunt belasten. De afwikkeling brengt namelijk veel werkzaamheden met zich mee en vereist (steeds vaker) expertise op uiteenlopende gebieden. Een andere belangrijke reden om ons te benoemen kan zijn dat er wellicht sprake is van verstoorde familieverhoudingen of als u juist wilt voorkomen dat deze bij de afwikkeling ontstaan. Capital Support als neutrale verantwoordelijke is dan de oplossing.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00

info@capitalsupport.nl