Domicilie & bestuur

Deskundigheid en continuïteit

In aanvulling op overige diensten, kan Capital Support trustactiviteiten verlenen. Denk aan het participeren in directie of bestuur van stichtingen of vennootschappen. Bijvoorbeeld stichtingen voor het goede doel, of aan holding-, pensioen- of beleggingsvennootschappen. In dit verband voegt Capital Support de gewenste continuïteit toe alsmede expertise op financieel terrein. De Nederlandsche Bank verstrekte ons medio 2006 hiervoor een vergunning in het kader van de

Wet toezicht trustkantoren. U kunt rekenen op deskundigheid én continuïteit. Op het nakomen van alle verplichtingen uit de wet, regelgeving of statuten. Zo zorgen we voor heldere jaarstukken en de organisatie van (aandeelhouders)vergaderingen. Ook toetsen we vragen aan de ondernemingsdoelstellingen.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00

info@capitalsupport.nl