+31 70 711 23 00

Introductie – Op basis van de 4e anti-witwasrichtlijn (de “richtlijn”) worden onder andere ondernemingen straks verplicht om hun directe en indirecte eigenaren in te schrijven in een nieuw openbaar register; het UBO-register. Deze richtlijn is ingegeven vanuit de wens om belastingontduiking en terrorismefinanciering tegen te gaan. Alle natuurlijke personen met een (direct en indirect) belang van 25 % of meer in een rechtspersoon worden geregistreerd in het UBO-register. Het begrip UBO is de afkorting van het Engelse begrip “ultimate beneficial owner”, wat uiteindelijke belanghebbende betekent.

Hieronder volgt een  update van de  stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de richtlijn.

Aanpassingen – Op 28 oktober 2016 zijn aanpassingen voorgesteld op de implementatie van de richtlijn. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De richtlijn dient uiterlijk op 16 juni 2017 te zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De Europese Commissie had alle lidstaten opgeroepen de inwerkingtreding van het UBO-register te vervroegen naar 1 januari 2017. Dit is echter teruggedraaid. De uiterste datum van implementatie blijft derhalve 16 juni 2017.
  • Er zijn expliciete verwijzingen naar data protection-regels aan de richtlijn toegevoegd. Dit is waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof in Frankrijk (zie hieronder).
  • Het UBO-register moet binnen 6 maanden na implementatie beschikbaar zijn en geraadpleegd kunnen worden.
  • De richtlijn zag oorspronkelijk alleen op de inschrijving van uiteindelijke belanghebbenden van ondernemingen en rechtspersonen. Echter, in 2020 zullen tevens uiteindelijke belanghebbenden van trusts en entiteiten welke vergelijkbaar zijn met een trust in het UBO-register moeten worden opgenomen.
  • De openbare UBO-registers van de EU lidstaten zullen aan elkaar worden gekoppeld via een Europees centraal platform. Dit had oorspronkelijk moeten plaats vinden voor 26 juni 2019: dit is echter met een jaar vervroegd naar 26 juni 2018.

Uitspraak Constitutioneel Hof in Frankrijk

– In de strijd tegen belastingontduiking en vóór meer transparantie over eigendommen en fiscale verplichtingen is begin juli 2016 in Frankrijk een openbaar toegankelijk trust-register geïntroduceerd. In dit register werden gegevens van de UBO van een trust opgenomen indien er een link met Frankrijk was. De casus was als volgt: Een Amerikaanse ingezetene van Frankrijk tekende tegen het trust-register bezwaar aan bij het Franse  Constitutionele Hof (het “hof”)  vanwege een te grote inbreuk op haar privacy. Op 21 oktober 2016 oordeelde het hof dat het register inderdaad ‘ongrondwettelijk’ is. Volgens het hof is het vrijgeven van trustgegevens ‘disproportioneel’ in verhouding tot het nagestreefde doel. Het trust-register is inmiddels niet meer openbaar toegankelijk.

De vraag dient zich aan of deze uitspraak van het hof tevens van toepassing is op het UBO-register dat ingevolge de richtlijn ingevoerd moet worden. Indien het trust-register ongrondwettelijk wordt geacht in Frankrijk, behoort het tevens tot de mogelijkheid dat het UBO-register aldaar eenzelfde lot wacht. Nederland heeft aangegeven dat het UBO-register openbaar toegankelijk zal zijn. Het is nu afwachten wat het gevolg van deze uitspraak is op de implementatie van de richtlijn in Nederland. Het openbaar toegankelijk zijn van het UBO-register is geenszins een uitgemaakte zaak!

Wetgevingsproces – Op dit moment zijn we in afwachting van het eerste wetsvoorstel met betrekking tot de implementatie van de richtlijn. De verwachting is dat dit voor het jaareindebekend wordt gemaakt. De invoeringsdatum  is nog steeds  16 juni 2017.

HVK Stevens houdt het wetgevingsproces in Nederland en in andere Europese Unie landen nauwlettend in de gaten.

Contact | www.hvkstevens.com

Private wealth praktijk

HVK Stevens Tax

Stan Stevens

+ 31 20 763 0912

+ 31 6 12 29 91 64

s.stevens@hvkstevens.com

HVK Stevens Tax

Roos van der Beek

+31 20 763 09 28

+31 6 12 29 91 76

r.vanderbeek@hvkstevens.com

HVK Stevens Tax

Sophie Vandenhende

+ 31 20 763 09 07

+ 31 6 57 98 20 10

s.vandenhende@hvkstevens.com

HVK Stevens Tax

Dion Wetterhahn

+ 31 20 76 30 926

+ 31 6 30 14 42 23

d.wetterhahn@hvkstevens.com

HVK Stevens Tax

Sandra Singh

+31 20 210 51 37

+31 6 57 98 20 62

s.singh@hvkstevens.com

HVK Stevens Legal

Jan Willem Schenk

+ 31 20 7630 923

+ 31 6 29 59 17 97

j.schenk@hvkstevens.com

HVK Stevens Legal

Alycke Kootstra

+ 31 20 7630 924

+ 31 6 28 58 35 93

a.kootstra@hvkstevens.com

HVK Stevens Legal

Marlous Berkenbosch

+31 20 763 09 25

+31 6 57 88 33 18

m.berkenbosch@hvkstevens.com

HVK Stevens Tax

Angligene Servania

+31 20 763 09 20

+31 6 53 76 64 95

a.servania@hvkstevens.com

Leave a Reply