Bewind & Executele

Bescherming en afwikkeling conform uw wensen

Bewindvoering

Met onze Bewind & Executele diensten beschermen wij het vermogen van cliënten. Als u of een naaste de verantwoordelijkheid en zorg over het vermogen niet langer zelf kan of wil dragen, kunt u ons bijvoorbeeld benoemen tot bewindvoerder. Dit kan met een schenkingsakte. Deze benoeming gebeurt door de kantonrechter. Als bewindvoerder zijn wij dan verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en de financiële administratie.

Het beheer van het vermogen kan verschillende bestanddelen omvatten, zoals geldsaldi, effecten en onroerende zaken, en kan plaatsvinden in binnen- en buitenland. Ook is het mogelijk om Capital Support als bewindvoerder op te nemen in uw testament.

Executele

Binnen Bewind & Executele ontfermen wij ons ook over de bescherming en afwikkeling van nalatenschappen. Wij wikkelen nalatenschappen zorgvuldig en conform de wensen van de erflater af en houden hierbij contact met erfgenamen en andere ontvangende partijen. Afwikkelingen brengen veel werkzaamheden met zich mee en vereisen expertise op uiteenlopende gebieden. Hiernaast kan het afhandelen van nalatenschappen emotioneel belastend zijn en familiebanden onder druk zetten. Indien u of uw naasten niet met de afwikkeling belast willen worden, nemen wij als neutrale partij deze verantwoordelijkheid  op ons.

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.

070 711 23 00