+31 70 711 23 00

Update UBO-register

By 7 februari 2018Nieuws

Door: Jan Willem Schenk en Sophie Vandenhende, HVK Stevens

Op 31 januari 2018 is een Nota gepubliceerd in het kader van de Wijziging van de Wet ter Voorkoming van witwassen en nanciering van terrorisme (‘WWFT’). Dit is een nieuwe stap in de Nederlandse implementatie de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (‘4e AML’). De Nota gaat op bepaalde aspecten van het UBO-register in, maar het is niet de langverwachte uitwerking van het wetsvoorstel voor het UBO-register. Het UBO-register wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel geïmplementeerd. Dit wordt nog in de eerste helft van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden (het UBO-register had uiterlijk op 26 juni 2017 ingevoerd moeten zijn).

OPENBAAR OF BESLOTEN

Vanuit de praktijk is commentaar gekomen op het feit dat Nederland een openbaar UBO-register voorstelde: dat gaat namelijk verder dan de verplichtingen uit de 4e AML. Op 17 december 2017 is echter een wijziging van de 4e AML aangenomen: een openbaar UBO register wordt verplicht voor alle lidstaten. Vennootschappen en juridische entiteiten moeten daarin opgenomen worden, maar ook trusts en vergelijkbare juridische constructies.

WIE IS UBO

Voor de WWFT en cliëntidenti catie wordt ook ingegaan op wie UBO is: dat zijn natuurlijk personen met een aandelenpositie of eigendomsbelang van 25% of meer in een vennootschap of andere juridische entiteit, of natuurlijk personen die op basis van een vergelijkbaar percentage aan stemrechten de uiteindelijke zeggenschap hebben. Ook met een lager percentage aan aandelen, stemrecht en of eigendom kun je UBO zijn. Iemand is ook UBO indien hij/zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap heeft, bijv. op basis van contractuele betrekkingen. Alleen in uitzonderingsgevallen dat geen natuurlijk persoon aangewezen kan worden die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft, is het mogelijk om hoger leidinggevend personeel aan te wijzen. Bij lagere regelgeving zal per type vennootschap en juridische entiteit worden bepaald wie ten minste UBO is.

TRUSTS

Van een trust en soortelijke entiteit kwalificeren in ieder geval de oprichter, trustee, protector en begunstigden als UBO. Ondanks dat het Nederlandse recht zelf deze entiteiten niet kent, zal een separaat wetgevingstraject komen om deze “ontsnappingsroute” te pareren.

GOEDE DOELEN / ANBI’S

Goede doelen krijgen geen vrijstelling voor de verplichting tot UBO registratie (ondanks dat zij per de nitie geen natuurlijk persoon als belanghebbende hebben). Dit zal in de Memorie van Toelichting bij het UBO-register nader aan de orde komen.

FONDS VOOR GEMENE REKENING

Registratie van de UBO van een fonds van gemene rekening wordt nog onderzocht. Daarvoor zou de Handelsregisterwet 2007 gewijzigd moeten worden.

Tot slot

Voor een gedetailleerde berichtgeving over het UBO-register, zie: http://www.hvk-stevens.com/ubo-registratie/

Leave a Reply